PS3 GAMES THAILAND

Thai - English

ราคาเกม PS3

การหาซื้อเกมของ PS3 ในไทยนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างง่าย แต่การเทียบราคาจากที่บ้านเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก เราหวังไว้ว่าเว็บแห่งนี้จะช่วยให้เรื่องการเทียบราคาเกมเ้ป็นเรื่องง่าย

เป้าหมายของเว็บนี้คือการรวบรวมให้ครบคลุมทั่วทุกร้านที่ขายเกม PS3 ในประเทศไทย รวมไปถึงราคา และ ข้อมูลต่างๆ ของทุกเกมเพื่อให้คุณหาซื้อได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน

แต่ทั้งนี้เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

หากคุณรู้จักร้านขายเกม หรือคุณเป็นหนึ่ง ในร้่านที่ไม่ได้มีรายชื่อในเว็บของเรา กรุณานำข้อมูลของท่านส่งท่านหรือร้านนั้นๆ ผ่านออนไลน์ฟอร์มของเรา
เช่นเดียวกับราคาเกม หากคุณซื้อเกม PS3 แล้วเราไม่มีข้อมูลราคาร้านที่คุณซื้อ กรุณานำข้อมูลของท่านส่งท่านหรือร้านนั้นๆ ผ่านออนไลน์ฟอร์มของเรา

หากคุณเป็นเจ้าของร้านขายเกม PS3 และต้องการให้เรารวบรวมราคาของร้านคุณ ทางเรายินดีอย่างยิ่ง คุณสามารถต้ิดต่อเราได้ทางอีเมล์ นี้ admin@ps3-games-thailand.com

Latest PS3 games

12-05 : South Park: The Stick of Truth
11-26 : Saint Seiya: Brave Soldiers
11-12 : Ratchet & Clank: Into the N...
11-05 : Call of Duty: Ghosts
11-05 : The Guided Fate Paradox
10-29 : Battlefield 4
10-29 : WWE 2K14
10-29 : Assassin's Creed IV: Black ...
10-29 : Pac-Man and the Ghostly Adv...
10-29 : Angry Birds Star Wars

Upcoming PS3 games

Number of games by Metacritic score

PS3 games by metacritic score
More statistics